Zvládanie konfliktných a stresových situácií

Kedy?

Kde?

Obsahová náplň

A. Ako vybudovať pozitívne myslenie

– 2 %, pravidla a chaos, otázka „ Prečo“ , čo viem resp. neviem ovplyvniť…

B. Ako vyriešiť konflikt

– Analýza problému
– Analýza záujmov
– Možnosti riešení konfliktu

D. Príčiny a symptómy stresu

– Identifikácia stresorov na pracovisku
– Symptómy stresu v rovine emočnej, telesnej, myšlienkovej a v rovine správania

E. Základne techniky a stratégie na zvládanie stresu

– predchádzanie stresovým situáciám
– odbúravanie a zvládanie stresu

 

Metodika

Precvičenie relaxačných techník, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, simulácia riešenia konfliktov, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov.

 

Cieľ workshopu

1. Riešiť konfliktné situácie.
2. Zvládať konflikty bez negatívnych následkov
3. Vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie

 

Lektor: Zdeno Knižka

Pôsobí ako lektor, kouč a mentor od roku 2001.

Špecializuje sa na rozvoj osobnosti formou lektorovania, mentoringu a koučingu, zlepšovaniu riadiacich zručnosti manažérov a rozvoja soft skills zručnosti. Pôsobil v riadiacich funkciách v oblastiach marketingu, obchodu a finančníctva.

Je absolventom viacerých vzdelávacích programov : ICF (International Coach Federation), Christíne Harvay, CKV Consult,., Royal post, Great Britain, Universal Postal Union, Transfér, NEPOSTEL – Holandsko, Technická univerzita Košice, HIC SVK. Niekoľko rokov bol pridruženým členom SAKO ( Slovenskej asociácie koučov).