Zborovňa

Kedy?

Kde?

Zborovňa

UVP TECHNICOM Němcovej 5 Košice,

Podujatie Zborovňa je určené všetkým pedagógom STEM predmetov, riaditeľom a pedagógom, ktorí majú záujem o inovatívny spôsob učenia na stredných školách Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Zborovňa vám prinesie zaujímavé workshopy na tému „AI a VR vo vzdelávaní“ a ako tieto technológie môžete priamo implementovať do svojich tried.

Ako pedagóg sa často stretávate s výzvami v triede a chcete sa podeliť o svoje skúsenosti a nápady? Diskutovať budeme aj o vašom postavení v triede, pretože vieme, že vaša práca je kľúčová pre formovanie budúcnosti našich študentov.