ZBOROVŇA Konferencia pre STEM pedagógov

Kedy?

Kde?

Podujatie Zborovňa je určené všetkým pedagógom STEM predmetov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na rýchlo transformujúci sa svet okolo nás je úloha súkromného sektora ako nositeľa inovácií a pokroku nezastupiteľná. Pomôžte nám podporiť učiteľov na ceste ich vzdelávania a zyvšovania kvalifikácie, aby mohli pripraviť študentov na požiadavky trhu práce v kontexte Priemyslu 5.0.