Zasadnutie vedeckej rady Leteckej fakulty

Kedy?

Kde?