Workshop SQL pre pokročilých (workshop Aj TY v IT)

Kedy?

Kde?

Množstvo dát či databáz a čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka. Workshop v Košiciach!

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívným spôsobom dohľadávať dáta z SQL Server nielen za účelom reportu. Účastníčky sa v ňom naučia najhlavnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérii a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

Lektorka – Zuzana Gavalierová

Čo sa na workshope naučíte?

1. základné príkazy s tabuľkami (create, select, insert, update, delete, where, count, distinct,
group by) – pripomenutie si základných príkazov
2. práca s viacerými tabuľkami
a) spojenie dvoch tabuliek (join, left outer join, right outer join, full outer join)
b) cudzí kľúč (references, foreign key)
c) modifkácia štruktúry tabuľky (alter table, alter column, add column)
d) množinové operácie (union, union all, intersect, except)
3. príklady na precvičenie
4. Ako postupovať pri konštrukcii dopytu
5. Pohľady (create view, drop view)
6. praktické cvičenia

V rámci podujatia, pre spravodajské a dokumentačné potreby organizátorov (TUKE/UVP TECHNICOM), môžu byť vyhotovené obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby (účastníka). V prípade výhrad k zverejneným obrazovým snímkam a obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: gdpr@uvptechnicom.sk