Webináre Compass na najbližší mesiac

Kedy?

Kde?

Aliancia Ulysseus v rámci satelitného projektu Compass organizuje pravidelné webináre na rôzne témy s cieľom poskytnúť výskumníkom na inštitúciách prehľad v oblasti aktuálnych tém, čo prispeje ku kariérnemu rozvoju. Ponúkame vám prehľad najbližších webinárov, na ktoré sa môžete registrovať a zúčastniť online.

Webinar: From Research to entrepreneurship… It can work!

Dátum: 22. máj 2023 od 12:00 hod.
Organizuje: Univerzita aplikovaných vied, Haaga-Helia, Fínsko

Čo znamená začať podnikať? Ako to skombinovať s výskumom?

Pripojte sa k tomuto interaktívnemu webináru, aby ste sa dozvedeli viac o podnikaní a mohli začať podnikať. Obsah bude nasledovný:

  • Prenosné zručnosti (od výskumu k podnikaniu)
  • Falošné mýty o podnikaní, o ktorých by ste mali vedieť.
  • Kde nájsť podporu a poradenstvo (ľudia, zdroje, nástroje)
  • Skutočný príbeh od výskumníka podnikateľa Miroslava Michalka, CSO z Ceelabs

Nezáleží na tom, či o tejto téme nemáte potuchy alebo už formujete svoj inovatívny nápad. Tento webinár je pre všetkých výskumníkov alebo zvedavých ľudí, ktorí sa zaujímajú o začatie podnikateľskej kariéry.

Webinar: Is a 100% renewable electricity sector really possible?

Dátum: 23. máj 2023 od 12:00 hod.
Organizuje: Univerzita v Seville, Španielsko

Vypuknutie vojny na Ukrajine spôsobilo, že prehodnotenie energetickej politiky v Európskej únii bolo oveľa potrebnejšie vzhľadom na zraniteľnosť, ktorú predstavuje v dôsledku jej závislosti od zahraničnej energie, najmä od ruského plynu a ropy. Táto situácia nás núti ešte viac vsádzať na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú nielen účinným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám, ale aj silným receptom Európskej únie na dosiahnutie energetickej autonómie.

Tohto webinára sa zúčastnia štyria odborníci, dvaja odborníci na právo (Roberto Galán-Vioque, profesor verejného práva na Univerzite v Seville a Maria Bertel, profesorka verejného práva na Karl-Franzens–University of Graz) a dvaja z odboru inžinierstva (Ángel Arcos-Vargas a Antonio Gómez-Expósito, obaja profesori a výskumní pracovníci na Katedre elektrotechniky Univerzity v Seville).

Webinar: Industrial Sustainability: Challenges, Perspectives, Actions

Dátum: 25. máj 2023 od 12:30 hod.
Organizuje: MCI Entrepreneurial School, Innsbruck, Rakúsko

Udržateľný manažment sa zameriava na riešenie environmentálnych a sociálnych problémov, ako sú klimatické zmeny, vyčerpávanie zdrojov a nerovnosť. Podporou udržateľných praktík môžu podniky znížiť svoj vplyv na životné prostredie, zlepšiť svoju povesť a vytvoriť nové príležitosti pre inovácie a rast.

Okrem toho môže udržateľné riadenie znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť ziskovosť elimináciou odpadu a efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa vytvorí konkurenčná výhoda na trhu.

Pripojte sa k nám na pútavú a poučnú diskusiu a zistite, ako je udržateľné riadenie nevyhnutné na vytvorenie odolnejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva, ktoré dokáže uspokojiť potreby súčasných a budúcich generácií.

Webinar: Meet the Ulysseus Post-docs in Ageing and Well-being

Dátum: 6. jún 2023 od 12:00 hod.
Organizuje: Univerzita v Nice, Francúzsko

Inovačný Hub pre Ageing & Wellbeing v Nice udelilo v roku 2022 štyri postdoktorandské štipendiá. Sme nadšení, že môžeme predstaviť týchto štipendistov a poskytnúť im príležitosť predviesť svoju prácu.

Prvým rečníkom je Flavio Da Silva, ktorý predstaví svoju prácu a bude diskutovať o dôležitosti zvažovania motorickej stratégie pri vykonávaní pohybov zo sedu do stoja, aby sa presnejšie posúdil pokles fyzickej funkcie súvisiaci s vekom.

Druhým rečníkom je Bogdan Grigorash, ktorý odprezentuje zistenia svojej štúdie, ktoré zdôrazňujú výhody zníženia počtu senescentných buniek p16High počas 4-faktorového čiastočného preprogramovania a položia základ pre budúce štúdie omladzovania tkanív.

Treťou rečníčkou je Giulia Allavena, ktorá bude hovoriť o úlohe cGAS-STING v mikroprostredí starnúceho nádoru. Zistite, ako zebrafish s deficitom telomerázy slúži ako model predčasného starnutia a ako je dráha vrodenej imunity cGAS-STING kľúčovým regulátorom sekrečného fenotypu spojeného so starnutím (SASP). Dozviete sa o nedávnych experimentoch, ktoré odhaľujú cGAS-STING, ako je potrebné pre fenotyp starnutia telomerázových mutantov a potenciálne dôsledky pre prevenciu rakoviny.

Poslednou rečníčkou je Claudia Zoller, ktorá pracuje v oblasti behaviorálnej ekonómie zdravia so zameraním na podporu zdravého správania. Bude diskutovať o svojom výskume o tom, ako podporovať zdravé správanie u starnúcich dospelých, s osobitným zameraním na fyzickú aktivitu a stravu. Predstaví výsledky svojej štúdie, ktorej cieľom je poskytnúť pohľad na faktory správania, ktoré môžu prispieť k zdravému starnutiu.

O projekte Compass

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass