Webinár: Od výskumu k podnikaniu… Môže to fungovať!

Kedy?

Kde?

Jazyk: anglický

Čo znamená začať podnikať? Ako to spojiť s výskumom? Pripojte sa na webinár, zistite viac o podnikaní a začnite s podnikateľskou činnosťou.
Tento webinár organizuje Haaga-Helia University of Applied Sciencies so sídlom v Helsinkách (Fínsko).