Webinár: Intellectual property and SMEs in the digital economy

Kedy?

Kde?

Európska komisia s potešením oznamuje tretí webový seminár, pracovnej skupiny 9 Rady pre obchod a technológie, o podpore prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k digitálnym nástrojom a ich používaniu.