Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie

Kedy?

Kde?