Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Nice, Francúzsko)

Kedy?

Kde?

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou Université Côte d‚Azur v Nice (Francúzsko) v termíne: 10.-14.jún 2024 pod názvom Ulysseus Entre Camp.

 Podujatie sa v rámci aliancie Ulysseus organizuje už tretíkrát, TUKE sa podieľa na organizácii (aj) tohto ročníka.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 6

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 5.3.2024.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke erasmus.tuke.sk.