Výročná konferencia programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike

Kedy?

Kde?

Výročná konferencie programu sieťových akadémií je organizovaná ASC pri FEI TU v Košiciach v spolupráci s i-com-unity v Českej republike, ITC CEELABS a UVP TECHNICOM.

Konferencia prináša pedagógom stredných a vysokých škôl množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe, ako aj prednášky zamerané na najnovšie trendy vo svete sieťových technológií, digitálnu transformáciu a informačnú bezpečnosť zo strany partnerských inštitúcií a Cisco Systems.

Už tradične poskytne priestor účastníkom na výmenu informácií a dobrých skúsenosti z organizácie vzdelávacieho procesu v oblasti informačných technológií.

Viac informácií a program: https://netacad.sk/vyrocna-konferencia-2022/