Vyjednávacie zručnosti

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 1. Rozvíjať zručnosti pri vyjednávaní
 2. Naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy
 3. Identifikovať potrebne zmeny v obchodovaní

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie

 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie

B. Správnou komunikáciou získať výhody

 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce

C. Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní

 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )

D. Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech

 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania

 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

Metodika

Nácvik reálneho vyjednávania, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, simulácia vyjednávania, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, prípadové štúdie.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor: Z. Knižka

Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.