Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

Kedy?

Kde?

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje online seminár zameraný na využívanie rešeršných nástrojov pre zamestnancov PATLIB centier, centier transferu technológií, pracovníkov vedy a výskumu, ako aj pre širšiu verejnosť.

Seminár bude zameraný:

  • Ako na známkovú rešerš
  • Ako na dizajnovú  rešerš
  • Ako na patentovú rešerš
  • Základy IP stratégie
  • Služby úradu pre verejnosť

Registrácia: lucia.spisiakova@indprop.gov.sk (meno, priezvisko, inštitúcia)

Seminár je ZDARMA. Link Vám bude zaslaný deň pred konaním seminára.

Otázky adresujte na kontaktnú osobu – Lucia Spišiaková, lucia.spisiakova@indprop.gov.sk, 0908 676 865.