Verejný prejav a prezentácia

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude po registrácií zaslaný link na pripojenie

 

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 • Naučiť účastníka zásady verejného prejavu a prezentácie
 • Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
 • Odstrániť zlozvyky pri osobnom vystupovaní počas prezentácie

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Typy prezentácií a ich základná štruktúra

 • „bomba“ , úvod, jadro, záver
 • informatívna, prisviedčacia prezentácia

B. Najčastejšie zlozvyky pri verejnom prejave a ako sa ich vyvarovať

 • výklad, tipy a triky pre účastníkov
 • pomôcky – spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť
 • čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom

C. Osobné vystupovanie pri verejnom prejave

 • využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • tipy pre optimalizáciu osobného prejavu
 • práca s časom , nácvik „ 3 minútovej prezentácie“, „ DUOSTRUKTURA“
 • osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu

D. Typológia účastníkov a práca s publikom

 • rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov
 • techniky na vyvolanie záujmu – ako zapájať publikum
 • zodpovedanie otázok publika

E. Ako vyriešiť konfliktné situácie počas verejného prejavu a zvládať stres

 • metódy riešenia konfliktných situácií
 • stratégie zvládania trémy
 • relaxačné cvičenia
 • zvládanie negatívnych prejavov v publiku
 • rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách

 

Metodika

Výklad, praktické ukážky, rozvoj vnímavosti v danej problematike

 

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

 

Lektor: Z. Knižka

Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo funkcii lektora, konzultanta, kouča. Má bohaté skúsenosti s manažmentom firiem. Zameriava sa na problematiku vzdelávania manažérov, na osobný rozvoj zamestnancov, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti predaja, obchodu a marketingu

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.