VEREJNE OBSTARAVANIE. VO BOX – Balík plný teórie a praxe

Kedy?

Kde?

Program
08:30-09:00
Registrácia
09:00-10:45
Pripravovaná novela zákona a jej vplyv na verejných obstarávateľov
• Buďte pripravený a nahliadnite do novely z dielne Úradu pre verejné obstarávanie medzi prvými.
• Dozviete sa nielen to, aké zmeny v zákone nás čakajú, ale najmä to, aký bude ich dopad v praxi
10:45-11:00
Občerstvenie
11:00-12:30
Ako stanoviť podmienky účasti
• Dvaja školitelia dva názory – jeden správny, druhý nie. Ku ktorému sa prikloníte? Na praktických ukážkach pri stanovení podmienok účasti a najčastejších pochybeniach sa naučíte ako byť „v súlade so zákonom“.
• Zameriame sa najmä na stanovenie podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti a na najčastejšie chyby, ktoré zvykneme opakovať.
• Praktické príklady budú najmä z oblasti stavebných prác a služieb.
12:30-13:30
Obed
13:30-14:30
Ako sa vyhnúť chybám pri vyhodnocovaní ponúk
• Aké sú najčastejšie chyby pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti?
• Ukážeme vám reálne príklady z praxe a zhodnotíme či bol/nebol postup verejného obstarávateľa správny.
• Zameriame sa najmä na problémy s vyhodnocovaním osobného postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti smerom k uchádzačovi, jeho subdodávateľom aj tretím osobám, ktorých kapacity uchádzač využíva.
14:30-15:30
Dodatky – zmätky
• „Nedochádza k podstatnej zmene zmluvy“ – formulka, ktorej pretavenie do praxe komplikuje život každému z nás. Čo sa týmto ustanovením myslí a za akých podmienok môže k zmene zmluvy dôjsť?
• Aké sú legislatívne predpoklady na to, aby k uzatvoreniu dodatku mohlo dôjsť?
• Pozrieme sa aj na odlišnosť prístupu pri potrebách súvisiacich s COVID-19 vs. štandardné situácie.
• Urobíme tak v zmätkoch s dodatkami poriadok.
15:30
Ukončenie seminára a osobné konzultácie