Verejné obstarávanie. VO BOX – balík plný teórie a praxe on-line

Kedy?

Kde?

08:30 -09:00 Prihlasovanie

09:00 -11:00 Ako správne definovať požiadavky na certifikáty a expertov

Kedy je vhodné vyžadovať certifikáty a aké požiadavky definovať? Ukážeme si vhodné aj nevhodné príklady ich použitia či vyhodnotenia ako aj najdôležitejšie rozhodnutia ÚVO aj Rady ÚVO v tejto oblasti.

11:00 -11:15 Prestávka

11:15 -12:15 Kto je Kto v ponuke uchádzača?

Aké rozlišuje zákon osoby, s ktorými sa môžete stretnúť v ponukách? Spravíme si jasno v tom, kedy sa jedná o subdodávateľa, tzv. inú osobu či „vlastnú kapacitu“ ako aj v tom, aké podmienky sa na tieto osoby vzťahujú.

12:15 -13:00 Prestávka na obed

13:00 -14:15 Ako poraziť konflikt záujmov

Potenciálny konflikt záujmov hrozí v každom jednom obstarávaní. Na našom školení vám ukážeme, ako sa s nim vysporiadať ak je v konflikte štatutár, člen komisie, či osoba, ktoré participovala na príprave zákazky.

14:15 -15:30 Interná smernica vs. zákon. Ako si zjednodušiť proces zákaziek s nízkou hodnotou?

Ako definuje zákazku s nízkou hodnotou zákon a ako si ju sami komplikujeme? Na príkladoch z praxe vám ukážeme, ako si proces zjednodušiť a ako si správne nastaviť interné smernice tak, aby vám nezväzovali ruky tam, kde netreba.

15:30 -16:00 Diskusia a ukončenie seminára