Verejná súťaž najlepších startupov – IAP

Kedy?

Kde?

Pozvánka

Verejná súťaž najlepších startupov

Startupy po absolvovaní Intenzivného akceleračného programu budú súťažiť o hodnotné ceny

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) pri Technickej univerzite v Košiciach Vás pozýva na súťažné prezentácie 11 vybraných startupov, ktoré absolvovali dvojmesačný intenzívny akceleračný programu (IAP) v UVP TECHNICOM.

Pred odbornou komisiou vystúpia startupy:

Truide, História 3D, ELLA Slovakia, eBusiness Cards, Wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics a HRISS.

Každý startup bude mať na prezentáciu max 5 minút.  Následne bude prebiehať diskusia s odbornou komisiou (tiež max. 5 minút).  

Odborná komisia vyhodnotí startup, ktorý dosiahol najvýznamnejší progres vo svojom rozvoji a udelí mu Startup Progress Award. Možnosť vybrať najlepší startup bude mať aj publikum a zároveň bude udelená aj cena publika.

Odborná komisia vyhodnotí startup, ktorý dosiahol najväčší progres v svojom rozvoji. Bude udelená aj cena publika. Najlepšie startupy získajú hodnotné ceny.

Súťažne prezentácie sú voľne prístupne pre verejnosť. Je však potrebná registrácia. Registrovaný účastník má možnosť zúčastniť sa hlasovania pre výber startupu, ktorému bude udelená cena publika.

Pri registrácií je potrebné uviesť, či sa aktivity zúčastnite osobne v priestoroch UVP TECHNICOM, alebo on-line (link na pripojenie bude zaslaný po registrácií).

REGISTRÁCIA

Verejná súťaž inovatívnych startupov ako aj samotný intenzívny akceleračný program pre vybrané startupy sú organizované v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Intenzívny akceleračný program je obsahovo zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoj produktu, ochranu duševného vlastníctva, analýzu možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketing produktu a jeho uvedenia na trh, komunikáciu so zákazníkom, rozvoj firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov. IAP zahŕňa aj aktivity: Interaktívne workshopy v celkovom rozsahu 44 hodín;  mentoring a koučing – individuálne stretnutia s mentormi, a koučmi v rozsahu min. 6 hodín stretnutí s každým startupom v priebehu programu; Biznis fóra startupov – interaktívne stretnutia startupov so zástupcami biznis sféry, skúsenými manažérmi, koučmi a expertmi, zamerané na priebežné analytické hodnotenie progresu startupov; inšpiratívne príbehy startupov- motivačné stretnutia s úspešnými startupami.