Vedenie porád – základné zručnosti manažéra a lídra

Kedy?

Kde?

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov viesť porady, Identifikovať slabiny manažéra a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, tímlídri a vedúci skupín, majitelia firiem.

OBSAH:

A. Aký typ porady zvoliť, aby bola zaujímavá a efektívna : Druhy porád – operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová, ciele porád, prínosy porád.

B. Zásady prípravy porady: program, priority, časové limity, výsledok, zápisnica, zasadací poriadok.

C. Vedieť viesť poradu, poznať typológiu účastníkov porady: identifikácia typov účastníkov, zásady vedenia, rozhodovanie.

D. Odstrániť chyby pri vedení porady : organizačné nedostatky, chyby účastníkov, chyby vo vedení porád.

E.  Zvládať kritické situácie a konflikty: predvídať potenciál konfliktu, využiť metódy riešenia – 2 stupňová metóda, rozpoznať manipulatívne techniky zo strany účastníkov porady, naučiť sa zvládať manipulatívne techniky

Lektor: Zdenko Knižka

Vyštudoval Žilinskú univerzitu. Pôsobil v riadiacich funkciách v oblastiach marketingu, obchodu a finančníctva. Pôsobí ako lektor, kouč a mentor od roku 2001.

Špecializuje sa na rozvoj osobnosti formou lektorovania, mentoringu a koučingu, zlepšovaniu riadiacich zručnosti manažérov a rozvoja soft skills zručnosti.

Je absolventom viacerých vzdelávacích programov : ICF (International Coach Federation), Christíne Harvay, CKV Consult,., Royal post, Great Britain, Universal Postal Union, Transfér, NEPOSTEL – Holandsko, , Technická univerzita Košice, HIC SVK. Niekoľko rokov bol pridruženým členom SAKO ( Slovenskej asociácie koučov).