V Košiciach sa koncom mája uskutoční kurz na komercializáciu výskumu

Kedy?

Kde?

Hub centrum v Košiciach, ktoré funguje pod EIT RawMaterials, v tomto roku prináša dva kurzy určené na komercializáciu výskumu. Uskutočnia sa v Košiciach a súčasťou programu je aj večera v meste.

Kurzy prebiehajú v anglickom jazyku a sú vedené zahraničnými lektormi. Počet miest pri každom kurze je limitovaný na maximálne 15 účastníkov.

Tento inak platený formát je pre Slovákov bez poplatku.