Úvodné stretnutie programu DASATO Academy

Kedy?

Kde?

Prvý ročník DASATO Academy v Košickom kraji! Rozvojový program pre stredoškolákov zavítal do Košíc. Od septembra sa budú študenti a študentky každý piatok stretávať na workshopoch v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na témy 21. storočia, pracovať na 3 projektoch v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom, koncom roka vytvoria svoj vlastný projekt, ktorý zlepšuje ich okolie. Aby boli na všetky aktivity dostatočne pripravení, v úvode roka ich čaká 3-dňový sebarozvojový camp. 

Partner aktivity