Umenie produktivity bez stresu

Kedy?

Kde?

Workshop je ďalšou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu:

  • Pochopiť vývoj time manažmentu, sebariadenia
  • Preskúmať svoj vlastný štýl sebariadenia, plánovania, vlastnú efektivitu a identifikovať jej bariéry a oblasti zlepšenia
  • Oboznámiť sa s modernými trendmi, aplikáciami, technikami sebariadenia, zvládania stresu a energy manažmentu

Obsahová náplň:

Ciele time manažmentu (sebariadenia)

  • História time manažmentu
  • Užitočné techniky sebariadenia
  • Zvládanie stresu a energy manažment
  • Záver a akčný plán

Metodika organizácie workshopu:

Riadená diskusia, sebareflexia, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, škálovanie, koučovací prístup, implicitné učenie, riešenie modelových situácií z reálnej praxe. Práca s vlastným systémom plánovania/kalendárom.Počas workshopu je potrebné pripojenie k internetu, aby účastníci mohli plniť niektoré úlohy zo svojich zariadení s použitím internetu.

Workshop bude organizovaný v HYBRIDNOM móde (možná: osobná účasť – OTP režim alebo on-line účasť). Uprednostňujeme osobnú účasť prezentujúcich, pri dodržaní OTP režimu.

Pre účasť je potrebná registrácia:

REGISTRÁCIA

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie

Osobné účasť: budú prebiehať v priestoroch UVP TECHNOCOM – konferenčná miestnosť 001-002, Nemcovej 5, Košice.

Lektorka: PhDr. Kvetoslava Sarvašová – skúsená lektorka, mentorka, koučka, ktorá zodpovedne a na exaktnej úrovni pomáha klientom objavovať ich potenciál, riešiť ich vlastné tímy a dosahovať ciele pracovného alebo osobného života.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.