ULYSSEUS SUMMIT

Kedy?

Kde?

ULYSSEUS SUMMIT

Technická univerzita v Košiciach Letná 9 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Aliancia európskych univerzít Ulysseus, ktorej členom je aj Technická univerzita v Košiciach, organizuje v dňoch 27. a 28. apríla 2022 prvý Ulysseus Summit na Slovensku, ktorého sa zúčastnia zástupcovia všetkých šiestich univerzít aliancie a partnerských organizácií regiónu. Podujatie sa bude konať v Košiciach na pôde Technickej univerzity.

Cieľ podujatia

Cieľom dvojdňového podujatia je zhodnotenie a prezentácia aktuálneho stavu rozvoja unikátnej cesty spolupráce a inovácií európskych univerzít združených v aliancii Ulysseus, ktorá vytvára širokú ponuku príležitostí prispievajúcich k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, a tým aj priamo k budúcnosti Európy.

Summit sa bude venovať najmä aktivitám aliancie v oblasti vzdelávania (príprava spoločných študijných programov, uznávanie diplomov atď.), výskumu, inovácií (definovanie spoločnej výskumnej a inovačnej stratégie) a technologickému transferu. Výskumníci a vedci z partnerských univerzít budú mať príležitosť prehĺbiť vzájomnú výskumnú a projektovú spoluprácu, najmä na príprave kvalitných projektov pre program Horizon Europe. Dôležitou súčasťou summitu budú aktivity študentov aliancie, ktorých cieľom bude pracovať na založení študentskej asociácie aliancie a spolupráci na dizajne návrhu tzv. Open Classes Sites, ako ďalšej projektovej aktivity.

Podujatie zároveň umožní po prvýkrát na Slovensku prezentovať alianciu Ulysseus priamo jej hlavnými aktérmi – zástupcami jednotlivých partnerských univerzít, vytvorí platformu, ktorá umožní otvorenie aktívnej diskusie o praktickej implementácií ambiciózneho zámeru budovania tejto transnárodnej aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania nielen na pôde samotných vzdelávacích inštitúcií, ale aj aj ďalšími regionálnymi partnermi a podporovateľmi.

Program podujatia

POZVÁNKA PRE VEREJNOSŤ, študentov a zamestnancov TUKE:

Dovoľujeme si Vás pozvať Vás na hlavný program podujatia (program bude v anglickom jazyku), ktorý sa bude konať v stredu 27. apríla 2022:

Summit Opening Session (Streda, 27. apríla, 09:00 – 10:00)

Otvorenie podujatia spojené s predstavením aliancie Ulysseus. Súčasťou programu bude odovzdanie ocenení Technickej univerzity v Košiciach rektorom partnerských univerzít za jednotné úsilie budovať európsku univerzitu Ulysseus, ktorá umožní významný rozvoj a rast Technickej univerzity v Košiciach.

Tlačová konferencia (Streda, 27. apríla, 10:30 – 11:30)

Tlačová konferencia za účasti rektorov partnerských univerzít a hostí summitu (zástupcov verejných inštitúcií a orgánov štátnej správy).

Odborný program summitu (Streda, 27. apríla, 10:30 – 17:30 a štvrtok 28. apríla, 09:00 – 12:45)

Jednotlivé pracovné sekcie summitu (WP3 fórum, COMPASS fórum, odborný program pre výskumníkov a študentov), vrátane programu pre VIP hostí.

Slávnostné ukončenie summitu (Štvrtok 28. apríla, 12:45 – 13:15)

Ukončenie a vyhodnotenie podujatia.

Účasť

Jednotlivých aktivít summitu sa zúčastnia zástupcovia vedenia všetkých šiestich partnerských univerzít aliancie, pozvaní hostia, zástupcovia partnerov a podporovateľov aliancie Ulysseus, členovia projektového tímu, výskumníci, študenti.

Iniciatíva Európske univerzity

 Európske univerzity sú nadnárodnými alianciami, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, podporujú sa v nich európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom iniciatívy je spájanie európskych vysokoškolských inštitúcií znamená zdôraznenie Európskej hodnoty, spoločnú silu, ktorú generuje diverzita, multijazyčnosť a rozdielna história. Tieto pojmy budú prepojené prostredníctvom vzdelávania a vytvorením európskej symbiózy študent-akadémia-učiteľ so zachovaním identity každej členskej univerzity.

Cieľom Európskej komisie je prostredníctvom prehĺbenia spolupráce prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru. Iniciatíva má potenciál zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho intenzívnejším prepojením na vedu, výskum, hospodárstvo a spoločnosť posilniť vedomostný štvoruholník. Aliancie majú zvýšiť celkovú atraktívnosť a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení a budú podporovať inkluzívnu ekologickú a digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov.

V súčasnosti pôsobí v rámci Európskej únie 41 aliancií európskych univerzít, ktoré sú podporované v rámci programu Erasmus+.

Viac informácií o iniciatíve: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus vytvára medzinárodnú, svetu otvorenú univerzitu zameranú na potreby jednotlivca a podporu podnikateľského prostredia, ktorá bude formovať budúcnosť Európy. Zároveň chce modernizovať a otvoriť zapojené univerzity (vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a digitálneho inovačného ekosystému aliancie Ulysseus), znížiť rozdiely v kompetenciách (kombináciou inovatívneho učenia a vzdelávacích aktivít), podporovať model univerzity otvorenej svetu (kombináciou fyzických a virtuálnych mobilít študentov, učiteľov a výskumníkov), prispieť k rozvoju regiónov (flexibilnými európskymi spoločnými programami zameranými na študentov a prepojených s výskumnými aktivitami) a posilniť znalosti a praktizovanie európskych hodnôt.

Aliancia prinesie vytvorenie šiestich spoločných študijných vysokoškolských programov, mobilitného programu (pre viac ako  160 tis. študentov) a programu stáží, 35 satelitných projektov podaných do programov Horizon Europe a Erasmus+, siete šiestich inovačných hubov ako centier diania projektových aktivít, digitálnej platformy integrujúcej online podporu pre všetky aktivity projektu, série vzdelávacích aktivít (jazykové kurzy, kariérový program, programy celoživotného vzdelávania, open online kurzy) a študentskej asociácie Ulysseus.

Členmi aliancie sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) aUniverzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), ktoré spolu zahŕňajú vyše 160 tis. študentov, 8 500 akademických a výskumných zamestnancov a vyše 1000 výskumných tímov.

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

Welcome to Ulysseus – YouTube

Ulysseus European University – YouTube