Ulysseus Open Event

Kedy?

Kde?

Radi by sme Vás pozvali na verejné podujatie Open Event, počas ktorého bude verejnosti predstavená aliancia Európskych univerzít Ulysseus, jej šesť inovačných hubov a ponuka aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť, vrátane spoločných Európskych študijných programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Open Event má za cieľ vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia dotýka, a pomôcť im spoluvytvárať jej štruktúru a tým podporiť priestor pre spoločné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.

Open Event prepojí študentov, výskumníkov, inovátorov, súkromné spoločnosti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov zo šiestich Európskych krajín aliancie Ulysseus. Túto jedinečnú príležitosť na získanie kontaktov pre nové projekty a aktivity v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ podporí virtuálny priestor s možnosťami nadviazania spolupráce v rámci komunity aliancie.

Témy podujatia

Počas podujatia Open Event sa účastníci dozvedia viac o inovačnom ekosystéme aliancie Ulysseus, vrátane rôznych iniciatív, ktoré aliancia naštartuje na podporu medzinárodnej inovatívnej spolupráce. Budú tiež predstavené tzv. satelitné projekty aliancie, ako aj možnosti pre nové projekty financované z programov Horizon Europe a Erasmus+.

Séria paralelných prezentácií sa bude okrem iného venovať pohľadu a možnostiam aliancie Ulysseus pre študentov, akými sú samotný kampus Ulysseus, spoločné a dvojité diplomy, program mobility, možnosti stáží a rozvoja kariéry. Budú predstavené rôzne akcie a iniciatívy týkajúce sa rovnosti pohlaví v STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika), otvorená veda, ako aj nové príležitosti na vytváranie sietí v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ prostredníctvom inovačných hubov aliancie.

Program podujatia je možné nájsť tu.