Ulysseus – DaNang Education, Research & Innovation Forum

Kedy?

Kde?

Cieľom Európskej univerzity Ulysseus je nadväzovať spoluprácu aj mimo priestoru Európskej únie. Jedným z krokov je vytvorenie úzkej výskumnej spolupráce s Univerzitou DaNang vo Vietname. Výskumníci z TUKE, ktorá je členom aliancie Ulysseus, majú možnosť zúčastniť sa spoločného podujatia Ulysseus – DaNang Education, Research & Innovation Forum, ktoré sa bude konať v termíne 23. až 26. októbra 2023. Zámerom fóra je definovať oblasti výskumnej spolupráce s cieľom prípravy spoločných medzinárodných projektov v nasledujúcich témach:

  • Green Urbanism and Smart City
  • Artificial Intelligence
  • Data Collection, Usage, Analysis, Curation, Transmission and Policies
  • Sustainable Tourism, Art and Heritage
  • Sustainable Energy
  • Smart Education
  • Innovation and Entrepreneurship
  • Environment and Agriculture
  • Food and Public Health

Program bude zahŕňať návštevu odborných pracovísk Univerzity DaNang, plenárnu prezentáciu možných spoločných výskumných tém a co-creation workshop jednotlivých tematických pracovných skupín s cieľom definovať spoločné projektové zámery.

Náklady spojené s cestou budú vybraným výskumníkom, ktorí sa podujatia zúčastnia, preplatené z projektu Ulysseus. V prípade záujmu pripojiť sa k delegácii, je potrebné vyplniť tento formulár najneskôr do 25.8.2023. Bez vyplnenia formulára nie je možné vziať prípadný záujem výskumníka do úvahy. Finálny výber kandidátov bude selektovaný príslušnými prodekanmi fakúlt.

Viac informácií o podujatí: Ing. Tomáš Pavlik, PhD. (tomas.pavlik@uvptechnicom.sk)

Európska univerzita Ulysseus podpísala v júni 2023 s Univerzitou DaNang memorandum o spolupráci, ktoré znamená otvorenie spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a ďalších spoločných aktivít. Ďalšie informácie: ulysseus.eu/sk/news/internationalization-danang-laval/.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Od novembra 2023 sa Európska univerzita Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu