Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti

Kedy?

Kde?

Ciele konferencie:

  • Poskytnúť informácie o stratégiách informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky, transformácii vysokoškolského štúdia pre potreby informačnej spoločnosti, stratégiách prechodu súčasnej spoločnosti na informačnú spoločnosť.
  • Propagovať paradigmy informačnej spoločnosti v oblasti školstva a stanoviť hlavné ciele budovania informačnej spoločnosti.
  • Diskutovať o moderných postupoch zvyšovania výkonnosti univerzít a poukázať na nové smery financovania rozvoja univerzít.
  • Rozvinúť systémy manažérstva kvality výučby na vysokých školách v spojení s nadobúdaním kvalitných kompetencií učiteľa pre informačnú spoločnosť.
  • Podporovať rozvoj osobnosti vysokoškoláka pre zvýšenie kvality života v informačnej spoločnosti.
  • Poskytnúť informácie na prehodnotenie štruktúry vzdelávania programov vysokých škôl pri príprave absolventov pre informačnú spoločnosť.
  • Podporovať odborné vzdelávanie a prípravu na terciárnej úrovni vrátane iniciatív celoživotného vzdelávania s prepojením na prax.

RSVP: Prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 15. 11. 2019 na adrese: daniela.hrehova@tuke.sk, t. č. 0903 147 287

Viac infromácií v dokumente.