Tour de ERA v Košiciach

Kedy?

Kde?

Dovoľujeme si Vás pozvať na unikátne podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA s názvom Tour de ERA. Jedná sa o mesačnú „tour“, 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava.

Cieľom podujatí je poskytnúť vám – potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore – ERA (preto venujeme časť podujatia aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), chceme pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Témy podujatí v rámci H2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

Košice: Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Podujatie pozostáva z 2 dní (je možné sa registrovať na obidva tieto dni alebo len na 1 z nich):

Deň 1:

Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA – ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF Telecom (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)

Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

Deň 2:

Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“

Účastníci tohto 2-dňového podujatia budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k ich lepšej orientácii sa v ERA, zistiť nedostatky pri písaní projektov H2020 a pomôcť im tak lepšie sa etablovať v Európskom výskumnom priestore.

Vytvorená udalosť na facebooku: facebook.com/events/412053616028151/

Podrobný plán podujatí Tour de ERA je na našej stránke: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203

STAŇTE SA ÚČASTNÍKMI UNIKÁTNEHO PODUJATIA TOUR DE ERA! Zaregistrujte sa tu!