Tímová súťaž študentov stredných škôl

Kedy?

Kde?

Dňa 5.5.2022 prebehne v priestoroch Technicomu finále súťaže pre partnerské stredné odborné školy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Už 15. ročník súťaže má tému Manažment odpadového hospodárstva a študenti vyšších ročníkov elektrotechnických škôl z východného Slovenska na ňom odprezentujú svoje projekty a modely, ktoré vytvorili v 2-3 členných tímoch. Komisia zložená zo zástupcov VSD, a.s a TUKE bude hodnotiť technickú komplexnosť a ideovú originalitu projektu, využiteľnosť v praxi a vo výučbe a funkčnosť a dizajn aplikácie/modelu.