Tímová súťaž študentov stredných škôl

Kedy?

Kde?

Dňa 30.3.2023 prebehne v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach finále súťaže pre partnerské stredné odborné školy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Už 16. ročník súťaže má tému Alternatívne zásobovanie lokálnych odberných miest a študenti vyšších ročníkov elektrotechnických škôl z východného Slovenska na ňom odprezentujú svoje projekty a modely, ktoré vytvorili v 2-3 členných tímoch. Komisia zložená zo zástupcov VSD, a.s a TUKE bude hodnotiť technickú komplexnosť a ideovú originalitu projektu, využiteľnosť v praxi a vo výučbe a funkčnosť a dizajn aplikácie/modelu.