Teambuilding

Kedy?

Kde?

Teambuilding

UVP TECHNICOM 001/002 a Online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Lektor: Richard Rovinský

Obsah workshopu:

A. Tím alebo skupina

 • budujeme skupinu alebo tím
 • vízia a komunikácia základ dobrého fungovania
 • riešenie kríz

B. Tímové role

 • nábor vhodných členov
 • pochopenie tímu a jeho slabých stránok
 • budujem nasledovníkov

C. Budovanie vzťahov

 • hviezdy a prokrastinátori v tíme
 • aktívne naslúchanie
 • rozvoj soft skills

Metodika:

Prezentácia teórie spojená so skupinovými a individuálnymi praktickými úlohami. Rozdelenie do menších pracovných skupín.

Cieľ workshopu:

 1. Vysvetlenie rozdielov medzi skupinou a tímom
 2. Osvojenie základov pri budovaní tímu
 3. Soft skills v procese budovania tímu

Informácia o lektorovi:

Buduje tímy a tímovú kultúru vo firmách. Ako human resources hacker pracuje s firmami a jednotlivcami v rôznych odvetviach priemyslu na ich talent manažmente a náborovom procese. Jednoducho povedané mení skupiny ľudí na fungujúce tímy. Medzi jeho zákazníkov patria ako tuzemské a medzinárodné spoločnosti (Tieto, Deutsche Telekom Slovakia, RWE, Ceragon, Austin Detonator, NESS, LafargeHolcim), tak aj verejné inštitúcie (Magistrát Mesta Košice, Magistrát mesta Ostrava, a iné).