Súťažné prezentácie startupov

Kedy?

Kde?

BootCamp

Dňa 28.1.2022 sa po ukončení prípravného BootCampu startupov uskutočnia súťažné prezentácie startupov pred odbornou komisiou. Súťaž bude organizovaná hybridnou formou.

Komisia vyberie v súťaži 10 startupov, ktoré budú mať možnosť absolvovať dvojmesačný unikátny „Intenzívny akceleračný program“ v Startup centre a Inkubátore UVP TECHNICOM v termíne o 1.2. do 31.3.2022. Program bude obsahovo zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

Súťaž je prístupná pre verejnosť. Link na súťažné prezentácie je: https://video.nti.sk/join?vcbiuovleai

Bootcamp startupov ako aj samotný intenzívny akceleračný program pre vybrané startupy sú organizované v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.