Súťaž startupov 14. kolo – Máš nápad?

Kedy?

Kde?