Súťaž inovatívnych projektov: Máš nápad?

Kedy?

Kde?

Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, určite sa prihláste do už 11. kola súťaže inovatívnych nápadov a projektov:

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup“, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach.

 Prihlášky do 11. kola súťaže je možné zasielať do 20. júna 2020.

Ako sa prihlásiť do súťaže? Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.sk, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

Vybrané projekty budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM a prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu „rozvinúť“ svoje inovatívne projektové zámery potenciálne až na komerčne využiteľný produkt alebo službu.