Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie (akcia v rámci DOD na TUKE)

Kedy?

Kde?