Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami

Kedy?

Kde?

VEDA V MESTE pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko -technických informácií SR s názvom:

STRETNUTIE S INFORMATIKOU, MATEMATIKOU, PRÍRODNÝMI A TECHNICKÝMI VEDAM

Kedy? 26.11.2018, 9:00 – 12:00

Kde? Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice 

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Vedecká gramotnosť – ako sa učíme a poznávame okolitý svet (doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., PF UPJŠ)
09:30 – 10:00 Budúcnosť informačných technológii (Ing. Miroslav Michalko, PhD., FEI TUKE)
10:00 – 10:15 PRESTÁVKA
10:15 – 11:00 Akadémia SOVY – Študuj a pracuj na veciach, ktoré menia svet (GlobalLogic) Je IT pre mňa? S novými trendami určite áno (T-Systems Slovakia, s.r.o.)
11:00 – 11:15 PRESTÁVKA
11:15 – 12:00 Biomedicína a IT (prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., CVTI SR)

online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?9634225

Sprievodné aktivity: Počas celého programu budú k dispozícii prezentačné stánky firiem a partnerských univerzít s praktickými ukážkami z oblasti matematiky, informatiky, strojárenstva. K dispozícii bude aj výstava Zaujímavosti vo vede a Priekopníci slovenskej a svetovej vedy v priestoroch UVP Technicom, Němcovej 5, Košice. online