SMART GOVERNANCE – Nové prístupy ku zlepšeniu procesov vo verejnej správe

Kedy?

Kde?

„Ekonomická fakulta Technickej univerzity v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave  organizuje projektovú konferenciu „SMART GOVERNANCE – Nové prístupy ku zlepšeniu procesov vo verejnej správe“. Podujatie je organizované s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-19-0263: Možnosti aplikácie metód a nástrojov „smart governance“ na lokálnej a regionálnej úrovni.

Cieľom podujatia je prezentovať doterajšie výstupy z projektu a trendy v oblasti dopravy a regionálneho školstva.

Na konferencii získate prehľad o aktuálnom stave rozhodovacích procesov vo vybraných regiónoch v oblasti verejnej správy, najmä regionálneho školstva a projektov dopravy v Košickom kraji. V poobedňajších hodinách bude priestor na zapojenie sa diskusie k nastoleným otázkam, ktoré sú súčasťou jednotlivých príspevkov ako výstupov projektových aktivít.