Slovenská batériová aliancia

Kedy?

Kde?

Miestnosť: Výskumné centrum PROMATECH, Watsonova 47/A, Košice

Slovenská batériová aliancia (SBaA) spoločne s Inobat Auto predstaví budúcnosť elektromobility na Slovensku a zapojenie Univerzít do výskumu a vývoja batérií. TUKE je zakladajúci člen SBaA.

Pre viac informácií kontaktujte: e-mail: maros.halama@tuke.sk, tel.: 0556022537