SlovakiaTech – Pozvánka do expozície TUKE

Kedy?

Kde?

High-tech inovácie v Košiciach v podaní TUKE

Ešte dnes máte možnosť prísť na SlovakiaTech.

Technická univerzita v Košiciach má na SlovakiaTech vlastný pavilón, kde máte možnosť vidieť množstvo zaujímavých projektov.

Čo všetko vás čaká v pavilóne TUKE:

 1. Holografický prehľad expozície TUKE
 2. Osobný virtuálny asistent: OLA – OpenLab Assistant
 3. Inteligentná analýza spotreby energie
 4. Inteligentne budovy
 5. Optimalizácia prevádzky budov
 6. Umelá inteligencia v rehabilitačnom inžinierstve
 7. Cloudová sociálna robotika
 8. NanoCorab – bezpečnosť nanotechnológií
 9. Inteligentné bionické implantáty
 10. Kolaboratívne virtuálno-realitné prostredie
 11. Digitalizácia logistických procesov prostredníctvom virtuálnej reality
 12. 3D modely (lomy, bane, jaskyne, budovy)
 13. Virtuálna realita v banských podmienkach
 14. Interaktívny exponát MMUAW 2.0/Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
 15. Model vodíkového automobilu

Viac si môžete pozrieť na stránke: https://sites.grenadine.co/…/slo…/en/slovakiatech/exhibitors
v sekcii „VYSTAVOVATELIA“ – „TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE“

Expozícia TUKE je prístupná pre verejnosť ešte dnes aj bez registrácie. Radi vás tam uvidíme!

Technická univerzita v Košiciach je modernou, flexibilnou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou internacionálneho charakteru, ktorá poskytuje kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce. Jej cieľom je byť centrom inovačného ekosystému, základom ktorého sú unikátne  výsledky vedeckej, výskumnej a vývojovej spolupráce s praxou. K napĺňaniu tohto cieľa využíva novú inštitucionálnu platformu – Univerzitný vedecký park TECHNICOM, ktorý poskytuje vhodné podmienky pre vznik inovácií v najširšom slova zmysle a ich postupný transfer do priemyselnej a spoločenskej praxe.