Slávnostné odovzdanie LEGO Setov – „SKHU IT EDUCATION“

Kedy?

Kde?

O projekte SKHU IT EDUCATION:

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa v Košickom kraji, ako aj v Boršod-abovsko-zemplínskej župe prostredníctvom LEGO sád zvýšia digitálne kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a Boršod-abovsko-zemplínskej župe. V rámci projektu sa investuje do digitálnej infraštruktúry nákupom súprav LEGO Education SPIKE a súprav LEGO WeDo pre základné a stredné školy z Maďarska a Slovenska. Následne bude zriadená interaktívna učebňa v Košiciach. IT vzdelávanie bude podporené organizáciou seminárov a školení pre učiteľov s cieľom aktívneho využívania LEGO Education SPIKE počas vyučovacieho procesu, taktiež kurzov robotiky, súťaží a letného tábora pre študentov. Vedúcim partnerom projektu SKHU IT EDUCATION je Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným a partnermi sú Mesto Košice a Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Výsledkom cezhraničnej spolupráce, ktorá vznikne medzi partnermi zapojenými do projektu bude výmena skúseností medzi učiteľmi stredných a základných škôl v Košickom kraji a župe Boršod-Abuj-Zemplén. Táto výmena skúseností výrazne zvýši praktické skúsenosti práce s výukovými pomôckami Lego Education SPIKE a pripraví tak študentov z oboch regiónov pre trh práce a zlepší ich uplatniteľnosť. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.