Školenie manažmentu

Kedy?

Kde?

Školenie manažmentu je určené pre stredoškolských študentov programu Aplikovaná ekonómia (Junior Achievement Slovensko), a to najmä pre členov manažmentu študentských firiem. Lektori sa v svojich prezentáciách zamerajú na rozvoj základov manažérskych zručností: projektový manažment, stanovovanie si cieľov firmy, leadership – vedenie a motivácia ľudí v tíme.

V rámci školenia bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii s lektormi a medzi študentskými firmami.

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov.

Viac informácií o programe: https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/