Seminár: Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov

Kedy?

Kde?

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Univerzitným vedeckým parkom Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach (UVP TECHNICOM) Vás pozývajú 3. apríla 2019 na seminár s názvom Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov.

Seminár je určený pre podnikateľskú verejnosť, hlavne pre malé a stredné podniky a startupy, s cieľom oboznámiť sa so službami, ktoré poskytujú ÚPV SR, WIPO a UVP TECHNICOM v oblasti duševného vlastníctva.

Seminár sa uskutoční v Univerzitnom vedeckom parku Technicom Košice a zúčastnia sa ho slovenskí a zahraniční lektori. Účasť na seminári je zdarma.

Prihlásovanie bolo ukončené.

Program seminára.