Seminár – Úvod do ochrany duševného vlastníctva

Kedy?

Kde?

V priestoroch UVP TECHNICOMu – 20. 9. 2018 (štvrtok)

miestnosť 001 v čase 10.00-12.00 hod. sa uskutoční Seminár s názvom

“Úvod do ochrany duševného vlastníctva”

ktorého obsahom bude:

  • Autorské práva
  • Obchodné tajomstvo
  • Patenty a úžitkové vzory
  • Ochranné známky
  • Dizajny

Lektor: Ing. Jana Rešutíková, UPV – Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

Táto aktivita je organizovaná ako súčasť akceleračného programu.

Vstup je voľný!