Seminár o kyberbezpečnosti

Kedy?

Kde?

Národné koordinačné centrum Slovensko (NCC-SK) za Vami prichádza so seminárom, ktorý je určený pre súčasných a budúcich manažérov kyberbezpečnosti, či už prichádzajú z pozície informatikov, DPO, compliance manažérov, špecialistov riadenia, firemných právnikov, alebo sú dodávateľmi IT služieb.