RMTechFlow

Kedy?

Kde?

Hub centrum v Košiciach, ktoré funguje pod EIT RawMaterials (TUKE), v tomto roku prináša dva kurzy určené na komercializáciu výskumu.

31.5.2022: 14.00 – 17.30 „Bring your tech to the market“

  • Positioning vašej technológie
  • Trhovo-orientovaný výskum
  • Generovanie impaktu z výskumu a vývoja

Kurz je určený pre výskumníkov, ktorí robia výskum a chcú sa dozvedieť osvedčené postupy komercializácie z týchto výsledkov výskumu.

01.05.2022: 09.30 – 13.00 „Excellent tech transfer office“

  • Efektívne TTO: ako organizovať aktivity technologického transferu
  • Budovanie Business case: ako developovať prípady tech transferu z trhových potrieb
  • Správna stratégia využívania: ako získať licenciu pre spoločnosť a spustiť nové podnikanie

Kurz je určený pre zamestnancov a personál kancelárií transferu technológií (inkubátory, akcelerátory, univerzitné a výskumné pracoviská a podobne).