Riadenie rizík

Kedy?

Kde?

On-line webinár – workshop je zameraný na vysvetlenie systematického postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík. V priebehu workshopu budú vysvetlené základne princípy a postupy v oblasti riadenia rizík. Na príkladoch budú lektori prezentovať ako riziká identifikovať, ohodnotiť závažnosť aj finančné dopady alebo ako navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík. Cieľom workshopu je porozumieť základným pojmom, princípom a praktikám riadenia rizík.

Program workshopu:

  • Úvod do riadenia rizík
  • Význam riadenia rizík
  • Nástroje, techniky, postupy atd.
  • Dokumentácia podporujúca riadenie rizík
  • Postup k identifikácii rizík
  • Hodnota a kontrola rizík
  • Integrácia rizík do života organizácie
  • Jednotlivé ukážky prístupov k riadeniu rizík

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY(www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon.

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Založil spoločnosť Blue Lemons www.bluelemons.sk, ktorá je zameraná na tvorbu digitálnych inovácií a vzdelávací program Digital League www.digitalleague.sk, ktorý je zameraný na rozvoj digitálnych zručností.

Informáciu o pripojení sa na Webinár Vám budú zaslané po registrácii.