Ranná káva: OP Slovensko a najbližšie výzvy

Kedy?

Kde?

Opäť chystáme Rannú kávu, ktorá bude tentoraz venovaná veľmi žiadanej téme nového Operačného programu Slovensko. Užitočné informácie si nájdu ako podnikatelia, tak aj ostatné skupiny možných žiadateľov, ako sú výskumníci, univerzity či samosprávy.

Čo sa dozvieš?

Na káve získaš všeobecné informácie k novému OP Slovensko, ktoré ti pomôžu lepšie sa pripraviť na tento typ financovania. Budeš mať možnosť diskutovať s odborníkmi z Regionálneho Centra MIRRI v Košiciach, ktorí ti zároveň predstavia:

  • činnosť RC KE MIRRI SR – ako ti toto centrum môže pomôcť,
  • základné oboznámenie s novým programovacím obdobím (Program Slovensko),
  • cieľ politiky 1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa a priblíženie zamerania priorít cieľa,
  • cieľ politiky 2 – Zelenšia, nízkouhlíková Európa a priblíženie zamerania priorít cieľa,
  • ukážku indikatívneho harmonogramu výziev zameraných na predstavené ciele politiky.

Registrácia

Nezáleží, či prídeš osobne alebo online, v každom prípade sa zaregistruj na tomto odkaze. Registrácia bude otvorená do dňa konania do 8:00 hod. Po tomto čase už nemôžeme zaručiť zaslanie odkazu na pripojenie.

Ak zvolíš online účasť, link ti zašleme krátko pred samotným eventom.

Text prevazatý z grantup.sk