Projektový manažment pre startup

Kedy?

Kde?

  • riadenie prínosov
  • riadenie kvality
  • plán projektu
  • riadenie rizík

Lektor:

Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Medzi jeho publikačné aktivity patrí sada prednášok z oblasti riadenia rizík a kniha UZDA NA PROJEKT.  Prednášal na seminároch vo Viedni a Zurichu a na svetovom kongrese IPMA v Rotterdame.

V súčasnej dobre pracuje v spol. 2BCognitus.

Registrácia bola uzavretá.