Projektové riadenie

Kedy?

Kde?

Podstatným prvkom pri spúšťaní akejkoľvek aktivity či projektu je uvedomiť si opodstatnenie aktivity (projektu). Teda je potrebné porovnať (a neustále porovnávať) predpokladané náklady (financie, prácu) a prínosy projektu. Kvalita výstupov projektu musí byť vopred definovaná nie iba predpokladaná. V súčasnej dobe je veľa povrchnosti, ak chceme budovať značku je potrebné vsadiť na kvalitu a etiku.

Pri plánovaní projektu je vhodné postupne spresňovať aktivity, ktoré je potrebné v najbližšom období (etape) uskutočniť. Riadenie rizík (udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť a môžu mať záporný dopad) je podstatnou úlohou každého manažéra. “Lepšie je sa báť, ako sa zľaknúť.” Dynamika a proaktivita manažéra a členov tímu rozhoduje o úspechu či neúspechu projektu.

Obsah webinára:

  • Ako pracovať s úvodným nápadom, ktorú chceme realizovať
  • Ako vytvoriť a rozvíjať tím
  • Akým spôsobom udržať vlastnú angažovanosť a motiváciu tímu
  • Tipy a triky pre úspešný projekt

Lektor: 

Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.sk a www.managerport.com (vyše 850 príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sada štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.