Produktový manažment

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

„Produktový manažér je jedna z najžiadanejších pracovných pozícií v súčasnosti a to najmä v technologických firmách a Startupoch“

Vieš čo presne si máš predstaviť pod pojmom IT produktový manažment a čo je hlavnou úlohou produktového manažéra? To všetko a ešte aj viac sa dozvieš na tomto workshope, ktorý bude viesť skúsený produktový manažér Ján Koscelansky z košickej IT vzdelávacej akadémie sudoacademy.io

Cieľ workshopu

– Pochopiť čo to je produktový manažment a jeho rozsah v spoločnosti
– Naučiť sa metodiku a znalosti produktových manažérov
– Vedieť validovať produktové nápady a pochopiť potreby koncového používateľa pre rast spoločnosti

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Úvod do produktového manažmentu

– čo to produktový manažment (PM) je a aká je jeho definícia
– nárast pozícií v rámci PM vo svete ale aj na Slovensku
– oddelenia s ktorými PM súvisí a spolupracuje
– zodpovednosti produktových manažérov a náplň práce

B. Produktovo orientované spoločnosti

– štruktúra správnej produktovej spoločnosti a jej príklady
– potreba a vysvetlenie autonómnych tímov v spoločnosti
– životný cyklus spoločnosti a jej digitálnych produktov

C. Životný cyklus digitálnych produktov

– fáza “product discovery” a prvotná analýza potrieb
– zameranie na používateľov a ich potreby
– UX/UI design (význam, rozdiely, koncepty)
– komunikácia so zákazníkom a dôležité aspekty

Metodika

Získanie praktických znalostí z oblasti produktového manažmentu. Pohľad na náplň práce produktového manažéra a jeho porovnanie s podobnými pozíciami v spoločnostiach. Ukážka reálnych príkladov a prípadových štúdií z praxe svetových produktových spoločností a pochopenie prístupov k tvorbe digitálnych produktov používaných v týchto spoločnostiach.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  Jan Koscelansky má viac ako 7 ročné skúsenosti s budovaním a riadením technologických produktov. Viedol niekoľko produktových tímov naprieč širokou škálou krajín a odvetví. Budoval napríklad produkty pre globálny marketplace OLX s 350 mil. užívateľov po celom svete. Získal tak unikátny pohľad na to ako sa vyvíjajú moderné technológie a mal na starosti produktové tímy od Buenos Aires, cez Berlín až po New Delhi.  V rámci svojho rozvoja absolvoval v USA aktuálne jeden z najlepších certifikačných programov pre produktový manažment od Product School (PMC) a taktiež je certifikovaný Project Manager (PRINCE2). Zároveň má skúsenosti ako lektor zo vzdelávania rôznych korporátnych tímov ako management consultant v Accenture. J. Koscelansky je CEO a co-founder celého projektu Sudo Academy.  

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.