Pripomienková projekcia nežnej revolúcie (17. novembra 1989) na budove UVP TECHNICOM, (TUKE)

Kedy?

Kde?

Čo pre Vás znamená sloboda? skúste jedným slovom opísať, čo pre Vás znamená sloboda. Je to cestovanie? Alebo voľba? Či názor?

Vaše „slovo“ môžete napísať na našej webovej stránke: https://sloboda.live/

Obyčajní ľudia boli medzi rokmi 1948 až 1989 obmedzovaní na osobnej slobode. Nemohli slobodne vycestovať do väčšiny krajín, slobodne vyznávať vieru a mnoho ďalšieho.

Túto projekciu budeme vysielať naživo na Youtube :