Príležitosť pre študentov – European Student Assembly 2023

Kedy?

Kde?

Milí študenti,

Komunita Európskych univerzít spúšťa ďalší ročník Európskeho študentského zhromaždenia – European Student Assembly [#ESA23].

Európske študentské zhromaždenie je iniciatívou, ktorá už druhý rok ponúka študentov aliancií Európskych univerzít (EUA) priestor pre diskusiu o aktuálnych výzvach týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zhromaždenie pripravuje odporúčania pre orgány Európskej komisie a je koordinované tímom študentov a kolegov z vysokých škôl zapojených do EUA iniciatívy. TUKE je súčasťou aliancie Ulysseustento rok bolo na zhromaždení reprezentované dvojicou študentov.

Vybraní študenti pre nový ročník budú od marca do mája 2023 pracovať online spoločne na definovaných témach a pripravia odporúčanie (stanovisko), ktoré budú prezentovať na 3 dňovom medzinárodnom zhromaždení v Štrasburgu (31.5.-2.6.2023).

Študenti TUKE majú možnosť prihlásiť sa a zapojiť sa do tejto iniciatívy. Je to pre vás príležitosť prezentovať svoje názory a postoje a prispieť tak k formovaniu budúcnosti Európskej únie. Náklady na ubytovanie počas podujatia v Štrasburgu hradí ESA a náklady na cestovné z európskych krajín hradí projekt Ulysseus. Termín na podanie prihlášky je 4. December 2022 23:59 CET: https://www.euc-initiative.com/european-student-assembly/esa23-how-to-apply/

Ďalšie informácie o iniciatíve a o postupe prihlásenia nájdete na ulysseus.eu a v príručke : #ESA23 handbook

www.euc-initiative.com | EUC-ESA Instagram | EUC-ESA Facebook | EUC_ESA Twitter | EUC Linkedin

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Aliancia otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty.

Viac informácií o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu